صابون لوکس اصل میگرن را از شما دور می کند

در واقعیت صابون لوکس اصل که معروفترین صابون ها هست، با بوی مطبوع در دوران طلایی اسلامی در خاورمیانه تولید شد .

زمانی که صابون سازی به یک صنعت جا افتاده تبدیل شد. دستور العمل های صابون سازی توسط محمد بن زکریای رازی (حدود 865-925) شرح داده شده است که او همچنین دستور تهیه گلیسیرین از روغن زیتون را ارائه کرده است.

در خاورمیانه صابون از برهمکنش روغن های چرب و چربی ها با مواد قلیایی تولید می شد. در سوریه صابون با استفاده از روغن زیتون همراه با قلیایی و آهک تولید می شد. صابون از سوریه به سایر نقاط جهان اسلام و اروپا صادر می شد.

یک سند قرن دوازدهمی روند تولید صابون را شرح می دهد این عنصر کلیدی، قلیایی را ذکر می کند ، که بعدها برای شیمی مدرن حیاتی شد، که از القلی یا “خاکستر” مشتق شد.

در قرن سیزدهم، تولید صابون در خاورمیانه تقریباً صنعتی شده بود و منابع آن در نابلس ، فاس ، دمشق و حلب بود.

صابون

صابون سازان در ناپل در اواخر قرن ششم (در آن زمان تحت کنترل امپراتوری روم شرقی ) عضو یک صنف بودند و در قرن هشتم، صابون سازی در ایتالیا و اسپانیا به خوبی شناخته شده بود.

کاپیتولار کارولینژی De Villis ، که قدمت آن به حدود 800 می رسد، به نمایندگی از وصیت سلطنتی شارلمانی ، صابون را به عنوان یکی از محصولاتی که مباشران املاک سلطنتی باید در نظر بگیرند، ذکر می کند .

سرزمین‌های اسپانیا قرون وسطی تا سال 800 صابون‌ساز پیشرو بودند و صابون‌سازی در پادشاهی انگلستان در حدود سال 1200 آغاز شد.

از صابون‌سازی هم به‌عنوان «کار زنان» و هم به‌عنوان محصول «کارگران خوب» در کنار سایر ملزومات از جمله تولیدات نجار، آهنگر و نانوا یاد می‌شود.

محصول «کارگران خوب» در کنار سایر ملزومات از جمله تولیدات نجار، آهنگر و نانوا یاد می‌شود.

در اروپا، صابون در قرن نهم از چربی های حیوانی تولید می شد و بوی نامطبوعی داشت. این امر زمانی تغییر کرد که روغن زیتون به جای آن در فرمول های صابون استفاده شد.

و پس از آن بیشتر تولید صابون اروپا به مناطق پرورش زیتون مدیترانه منتقل شد.صابون توالت سخت توسط اعراب به اروپا معرفی شد و به تدریج به عنوان یک کالای لوکس گسترش یافت. اغلب معطر  می شد.